14 May 2014

En. Rooslan b. Ahmad telah menyempurnakan Majlis Pelantikan Pengawas yang telah diadakan pada 14 April 2014, bertempat di Anjung Ilmu. Majlis Pengawas telah melibatkan pengawas-pengawas di sesi pagi dan petang.Dengan adanya majlis seperti ini,diharap pengawas ini dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh dedikasi.

VISI PENGAWAS
kearah melahirkan pemimpin cemerlang di masa hadapan.


MISI PENGAWAS
Melahirkan pemimpin sekolah yang berdisiplin, berkebolehan, berakhlak dan berketerampilan dari segala aspek.

MOTTO PENGAWAS
" Berkhidmat, Berdisiplin dan Berjaya".

Apakah peranan pengawas ?

Pegawas adalah pemimpin kecil yang dipilih untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab membantu guru dan pentadbir sekolah agar dapat mewujudkan satu persekitaran sekolah yang kemas dan teratur. Persekitaran yang dimaksudkan adalah menentukan suasana yang damai, situasi yang terkawal dan menumpukan kepada fungsi utama sebuah sekolah melahirkan murid-murid yang berpotensi menjadi pemimpin negara masa hadapan dan tunggak pembangunan negara dalam apa jua bidang yang mereka minati. Saya berharap pengawas-pengawas yang dilantik pada hari ini dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka dengan penuh amanah, jujur, ikhlas dan bertanggungjawab.

Reactions:

2 comments: