13 May 2014

Sabtu..3 Mei 2014..Panitia Matematk dan Sains juga mengambil langkah yang proaktif dalam menggunakan Vle Frog dalam Pembelajaran dan Pengajaran. Usaha ini diambil untuk memastikan guru-guru dapat membuat site yang boleh membantu mempermudahkan bagi murid memahami tajuk yang diajar oleh guru. Dengan era pembangunan IT diharap penggunaan VLE Frog ini digunakan dalam kelas bagi memperluaskan pengetahuan murid dalam bidang ini. Guru math dan sains juga dibimbing oleh En. Khairul Anwar b. Sharin, selaku penyelaras FROG SKDTHO dan juga JU Negeri bagi program ini. En. Khairul telah menerangkan secara  terperinci untuk memastikan pemahaman guru dalam program frog ini berhasil.Reactions:

0 comments:

Post a Comment